Preloader Image animate3
About Image

Enerji İzleme Nedir?

Enerji izleme ve yönetim sistemleri, işletmelerin enerji kullanımını gerçek zamanlı 7 x 24 takip edip, optimum kullanarak tasarruf elde etme ve verimliliği artırma amacıyla tercih ettikleri bir araçtır.

Enerji tüketen sistemleri ve bu sistemlerin tüketimlerini etkileyen faktörleri izleyip sonuç çıkarmak ve sürekli iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak için “Enerji İzleme Sistemlerinin” kurulması bir ihtiyaçtır.

Bu sistem ile;

Endüstrideki farklı alanların aşırı enerji kullanımını tanımlanabilir.

Akım, gerilim, güç faktörleri vb. Gibi enerji tüketim eğilimleri izlenebilir.

Saatlik, günlük, haftalık ve aylık formatta güç tüketimi raporu oluşturulabilir.

Tüketimin normalden beklenmedik bir şekilde daha yüksek veya daha düşük olduğu durumları tespit eder.

Gelecekteki enerji kullanımı ve maliyet tasarrufu için planlama yapılmasını sağlar.

Tüm enerji tipleri için tek platformdan izleme imkanı sağlar.

İşletmeniz Enerji Yönetim Standardı ISO-50001‘i destekler.

About Image
About Image

Enerji Verimliliği Nedir?

Malın veya hizmetin üretilmesi esnasında tüketilen enerji ve enerji maliyetinin azaltılmasıdır. Tüketilen enerjinin azaltılması sürecinde aşağıdaki hususlar çok önemlidir.

Enerji Verimliliğinin Önemi

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

Observer Nedir?

Enerji verimliliği hedefi olan kurumlarda Sistemin anlık olarak izlenerek verimlilik potansiyelini taşıyan noktaların tespit edilmesini sağlamak için geliştirilmiş bir çözümdür.

  • Observer ile basınç ve buhar maliyetleri hesaplanabilir.
  • Observer ile Spesifik enerji tüketimi, ve zarar hesaplanabilir.
  • Observer ile maliyetlerdeki anlık değisimler takip edilerek notifikasyon altyapısı ile bilgelendirmesi yapılır.
  • Observer ile toplanan veri, geçmişe yönelik analiz edilerek yeni verimlilik noktaları bulunabilir.
  • Observer ile mevsimsel, vardiya, cihaz, marka veya lokasyon bazlı karşılaştırmalar ve incelemeler yapılabilir
  • Observer ile İşletmenizin enerji verimliliğini takip edecek, enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan geliştirmeleri öğrenecek ve ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı’na sahip olabileceksiniz